Biogramy ekspertów

Dr Ewa Jarczewska-Gerc

Psycholog społeczny Uniwersytetu SWPS, trener biznesu. Zajmuje się psychologią motywacji – efektywnym i wytrwałym realizowaniem celów, zarządzaniem stresem i czasem oraz treningiem mentalnym. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu, a także stresem i jego korelatami. Autorka książki „Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne”.

Mgr Klaudia Wiśniewska

Dietetyk kliniczny. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Dietetyk Instytutu Żywności i Żywienia oraz koordynator Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ. Zajmuje się działalnością edukacyjno-szkoleniową i prowadzeniem projektów badawczych. Interesuje się dietoprofilaktyką i dietoterapią chorób układu krążenia i chorób endokrynologicznych, patogenezą otyłości, zastosowaniem żywienia spersonalizowanego opartego o badania genetyczne w dietetyce i fizjologię żywienia.

Data aktualizacji: 23-07-2018

Numer materiału promocyjnego: SAPL.MGP.18.04.0898