Niedobory magnezu w organizmie

Przyczyny niedoboru magnezu

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do występowania niedoboru magnezu w organizmie. Choć pierwiastek ten może być dostarczany dzięki stosowaniu odpowiedniej diety, nie zawsze jest to wystarczające. Główną przyczyną są nawozy sztuczne czy kwaśne deszcze, które prowadzą do zubożenia gleby w składniki mineralne, co przekłada się na obniżenie zawartości magnezu w produktach spożywczych.

Przyswajaniu magnezu przez organizm nie sprzyjają także żywność przetworzona oraz stosowanie diety bogatej w tłuszcze, cukier i wapń, który również hamuje przyswajanie magnezu, a także odchudzanie.

Ryzyko niedoboru magnezu istnieje również wśród osób stosujących antybiotykoterapię, lub przyjmujących leki uspokajające oraz leki z grupy IPP (stosowane w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego) czy zwiększające objętość wydalanego moczu.

Niedobór magnezu często współwystępuje również z różnymi chorobami, np. nadczynnością tarczycy, cukrzycą, nadciśnieniem, miażdżycą, osteoporozą, migreną czy astmą i rakiem jelita grubego. Wpływ na obniżenie poziomu tego pierwiastka ma również biegunka, ciąża i alkoholizm. Nie bez znaczenia jest także doświadczanie stresu i podeszły wiek.1, 2, 3, 4

1Uwe Gröber, Magnesium in Prevention and Therapy. Nutrients 2015, 7, 8199-8226

2De Baaij H. F Magnesium in Man: Implications for Health and Disease. Physiological Reviews Published 1 January 2015 Vol. 95 no. 1, 1-46

3Grzebisz W. – Magnez – żywność i zdrowie człowieka. Journal of Elementology 2010, 16(2): 299-323 (praca przeglądowa)

4Durlach J. Magnez w praktyce klinicznej. PZWL, 1991, str. 30-31

Data aktualizacji: 04-06-2018

Numer materiału promocyjnego: SAPL.MGP.18.05.0936

Układowe objawy niedoboru magnezu

Istnieje szereg sygnałów, które mogą świadczyć o niedostatecznym poziomie magnezu w organizmie. Jego niedobór najczęściej powoduje konkretne objawy ze strony wybranych układów:

Ośrodkowy układ nerwowy: zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci, podatność na zmęczenie, zaburzenia snu, obniżenie nastroju, depresja, stany lękowe oraz pobudzenie i irytacja.

Obwodowy układ nerwowy: kurcze mięśni, drżenia, osłabienie siły mięśniowej oraz ruchy mimowolne.

Układ sercowo-naczyniowy: kołatanie serca, arytmia, częstoskurcz, migotanie, a także skłonności do zawału, nadciśnienia, miażdżycy czy nadkrzepliwości.

Układ kostno-stawowy: starzenie się kości ze zwolnieniem kostnienia oraz zmniejszeniem wchłaniania przez kości m.in. witaminy D, zwiększenie łamliwości kości, nieprawidłowa mineralizacja kości, osteopenia i osteoporoza.

Innymi objawami niedoboru magnezu są: napady duszności z hiperwentylacją, nudności, brak łaknienia, skłonność do kamicy moczowej oraz poronienia i przedwczesne porody.1, 2, 3

1Wiechuła D i inni. Biol Trace Elem Res (2012) 148:18–24

Data aktualizacji: 04-06-2018

Numer materiału promocyjnego: SAPL.MGP.18.05.0936