Wyniki badania cz. 2

„Moc w zasięgu ręki” – konsumenckie badanie opinii. Okres jesienno-zimowy

Podsumowanie

 

Metoda: CAWI, kwestionariusz ankiety online
Liczba odpowiedzi: 888
Data realizacji badania: zrealizowane w dniach 18-24 kwietnia 2018 r.
Osoby badane: Respondenci w wieku 25-49 lat
Cel badania: Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego, w jaki sposób społeczeństwo dba o swoje zdrowie i samopoczucie, a w szczególności, jak Polacy czują się jesienią? Czy znają powody obniżonego samopoczucia o tej porze roku i wiedzą, jak mogą temu przeciwdziałać? Ponadto – weryfikacja wiedzy polskiego społeczeństwa w zakresie magnezu, tj. korzyści jakie niesie jego odpowiedni poziom w organizmie.

W badaniu wzięło udział 50,9% kobiet i 49,1% mężczyzn, w przedziale wiekowym 25 – 49 lat, w tym ponad połowa badanych (57%) z wykształceniem wyższym (licencjackie, magisterskie lub ponad-magisterskie).

Uzyskane wyniki badania dały odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polacy starają się dbać o swoje zdrowie, wygląd i dobre samopoczucie. Jak przyznali respondenci, jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest unikanie stresujących sytuacji (39%). 37% badanych stara się także unikać używek (spożywania alkoholu i palenia papierosów). Kolejne 36,3% dba o regularny, około 8-godzinny sen,
a także stosuje zdrowo zbilansowaną dietę
(36%). Do prowadzenia aktywnego trybu życia i uprawiania sportu przyznało się zaś 35% respondentów.

34% zapytanych Polaków deklaruje także, że zażywa preparaty witaminowe oraz mikroelementy w celu zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Poproszona o określenie swojego samopoczucia na przestrzeni całego roku, zdecydowana większość badanych (40,3%) przyznała, że ich kondycja jest najsłabsza w okresie jesienno-zimowym. Z kolei prawie jedna trzecia (29,3%) Polaków twierdzi, że czują się tak samo dobrze bez względu na sezon.

OKRES JESIENNO-ZIMOWY

Ponad połowa spośród osób, które przyznały, że gorzej czują się w okresie jesienno-zimowym, jako powód spadku kondycji wskazuje niekorzystne warunki atmosferyczne, niską temperaturę, wysoką wilgotność i wiatr (57,5%) oraz krótszy dzień i dłuższą noc (53,6%). Niesprzyjające dobremu samopoczuciu w tym okresie, okazały się również, zgodnie z otrzymanymi wynikami: mniej możliwości do przebywania na świeżym powietrzu (40,5%), oraz m.in. niższa odporność organizmu (37,7%). Niedobór magnezu w organizmie jako powód złego samopoczucia wskazało jedynie 12,8% respondentów.

A co Polacy robią, aby wzmocnić organizm w tym okresie? Okazuje się, że najczęściej przyjmują preparaty magnezowe (37,4%), a także suplementują witaminę D (35,8%). Ankietowani przyznali również, że starają się pilnować długości i regularności snu (34,9%), a 32,7% deklaruje, że stawia na dietę
i zdrowe odżywianie.

Zapytani o to, jakie bezpośrednie korzyści wynikają z utrzymania odpowiedniej ilości magnezu w organizmie, ankietowani wskazują przede wszystkim mniejszą nerwowość (45%) i mniejszą podatność na stres (41,3%). Poza tymi najbardziej znanymi, pozytywnymi skutkami, badani wskazali również dobrej jakości sen (30,4%) oraz dostarczanie dodatkowej „mocy” i energii do działania (29,7%).

Podsumowując, Polacy starają się dbać o swoje zdrowie, wygląd i dobre samopoczucie. Przede wszystkim poprzez unikanie stresujących sytuacji oraz eliminowanie używek. Najwięcej respondentów przyznało również, że najgorzej czuje się w okresie jesienno-zimowym (40,3%), głównie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Tylko niewielki procent ankietowanych jest świadomy, że niski poziom magnezu w organizmie, również może prowadzić do gorszego samopoczucia w tym okresie.
Z drugiej strony, dość spory procent respondentów przyznaje, że stosuje magnez jako jeden
z elementów poprawy swojej kondycji w trakcie tego sezonu
. Uczestnicy badania znają również korzyści wynikające ze stosowania magnezu, lecz wymieniają przede wszystkim te najpopularniejsze, tj. mniejszą nerwowość i podatność na stres.

Należy jednak wspomnieć, że Polacy nie posiadają wystarczającej wiedzy dotyczącej roli, jaką magnez pełni w organizmie. Zatem prowadzenie właściwych działań edukacyjnych może to zmienić i przyczynić się do wzrostu świadomości społeczeństwa w tym temacie.

1Wszystkie zaprezentowane dane są estymowane wyłącznie na podstawie raportu z badania.

Data aktualizacji: 10-09-2018

Numer materiału promocyjnego: SAPL.MGP.18.05.0936