Wyniki badania

„Moc w zasięgu ręki” – konsumenckie badanie opinii

Podsumowanie1

 
Metoda: CAWI, kwestionariusz ankiety online
Liczba odpowiedzi: 888
Data realizacji badania: zrealizowane w dniach 18-24 kwietnia 2018 r.
Osoby badane: Respondenci w wieku 25-49 lat
Cel badania: Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego co społeczeństwo uznaje za niezbędne, by móc realizować swoje upragnione cele? Gdzie Polacy poszukują swoich „źródeł mocy”? Gdzie poszukują wsparcia w codziennym działaniu, co im pomaga w aktywności? Ponadto – weryfikacja wiedzy polskiego społeczeństwa w zakresie magnezu, jego działania na organizm oraz przyczyn i skutków jego niedoborów, świadomość magnezu jako „pierwiastka życia”.

W badaniu wzięło udział 50,9% kobiet i 49,1% mężczyzn, w przedziale wiekowym 25 – 49 lat, w tym ponad połowa badanych (57%) z wykształceniem wyższym (licencjackie, magisterskie lub ponad-magisterskie).

Wynik badania Moc w zasięgu ręki

Wyniki badania jednoznacznie pokazały, że Polacy uważają się za osoby wielozadaniowe i zabiegane. Większość respondentów (aż 70,8%) stwierdziła, że zdarza się, że muszą wykonać jednocześnie wiele zadań, czynności (tzw. multitasking), a prawie 64% (63,8%), zgadza się ze stwierdzeniami, że często czują się zmęczeni i dużo pracują, w tym zostają dłużej w pracy. Co drugi badany Polak (53,1%) stwierdza jednocześnie, że żyje w nieustannym pośpiechu.

Ponad 50% respondentów (51,4%) deklaruje także brak czasu dla siebie lub swoich bliskich.

Co wspiera Polaków w działaniu i realizowaniu planów na co dzień? Co jest „napędem”, źródłem energii? Najczęściej jest to wsparcie ze strony bliskich, znajomych (37,6%), regularny, długi sen (31,5%) oraz zdrowe odżywianie, optymalna dieta (30,6%). Niestety okazuje się również, że prawie co trzeci badany (27,9%), jako wsparcie w realizacji codziennych planów wskazuje … używki, takie jak kawa czy napoje energetyczne! Zdecydowanie niewielki procent społeczeństwa dba natomiast o zażywanie preparatów witaminowych.

Wynik badania Moc w zasięgu ręki
Jeśli jednak wskazują na stosowanie jakichkolwiek preparatów, najczęściej jest to magnez  (prawie 67% respondentów). Aż 77% z nich, uważa, że przyjmuje magnez w stopniu wystarczającym, zgodnie z zalecaną, dzienną dawką. Co drugi Polak przyjmuje preparaty multiwitaminowe (49,1%). Trzecia na liście wyboru Polaków znalazła się witamina D (44,9%).

WIEDZA NA TEMAT MAGNEZU I SKUTKÓW JEGO NIEDOBORÓW

Wynik badania Moc w zasięgu ręki

Zdecydowana większość respondentów (70,8%) zgadza się ze stwierdzeniem że magnez jest tzw. ,,pierwiastkiem życia”. W ich rozumieniu – magnez daje siłę, energię i witalność (16%), wpływa na dobre funkcjonowanie organizmu (15,8%) i jest niezbędny do życia (16,9%).

Badanie potwierdziło również znaczną znajomość wpływu magnezu na narządy i układy w organizmie człowieka. Blisko połowa ankietowanych (43,9) deklaruje, że magnez ma wpływ na działanie układu nerwowo-mięśniowego (43,9%) oraz mózgu (43,4%). 37% wskazuje również na układ mięśniowo-sercowy, a niemal jedna trzecia (29,1%) – układ odpornościowy. Jedynie co piąty Polak ma świadomość, że magnez ma również wpływ na funkcjonowanie układu kostno-stawowego (19,7%). Jeszcze mniej osób poprawnie wskazało układy: krwionośno-limfatyczny (14,2%) czy hormonalny (11,5%).

Wynik badania Moc w zasięgu ręki

Według ankietowanych, dolegliwości związane z niedoborem magnezu w organizmie to głównie: bolesne kurcze i drżenia mięśni (38,9%), podatność na zmęczenie i zaburzenia snu (32%) oraz obniżenie nastroju, depresja (31%). Oznacza to, że relatywnie niewielka liczba respondentów potrafiła rozpoznać najpopularniejsze z objawów niedoboru tego pierwiastka.

Od kilku do kilkunastu procent badanych wskazywało również objawy nieprawdziwe, takie jak worki pod oczami, wypadanie włosów, alergie lub kaszel.

Niepokojąco przedstawia się kwestia znajomości przyczyn niedoboru magnezu w organizmie. Chociaż niemal co druga osoba (48,3%) prawidłowo wskazała stres, a nieco mniej – alkoholizm (40,2%), to palenie papierosów również znalazło się na liście przyczyn w pierwszej trójce wskazań. Jedynie co czwarty badany twierdzi, że stosowanie diet odchudzających (25,2%), a także żywność przetworzona (22,5%), bezpośrednio odpowiadają za niedobory magnezu w organizmie. Relatywnie niewiele osób ma także świadomość, że niedobory magnezu mogą być spowodowane przez nawozy sztuczne (9,9%) czy kwaśne deszcze (5,9%), które prowadzą do zubożenia gleby w składniki mineralne, co przekłada się na obniżenie zawartości magnezu w produktach spożywczych. Tylko nieco ponad jedna dziesiąta (11,9%) zdaje sobie sprawę, że ryzyko niedoboru magnezu istnieje również wśród osób stosujących różnego rodzaju terapie – diuretykami (produkty zwiększające objętość wydalanego moczu), antybiotykami, lekami uspokajającymi czy lekami z grupy IPP (stosowane w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego).

Reasumując, możemy wskazać na kilka najważniejszych wniosków, wynikających z przeprowadzonego badania. Polacy zdecydowanie uważają się za osoby wielozadaniowe i zabiegane. Żyją w nieustannym pośpiechu i często czują się zmęczeni. Jakkolwiek niewielu badanych jako źródło energii do działania wskazuje preparaty witaminowe czy mikroelementy (17,1%), to zapytani o ich stosowanie, w większości wskazują magnez. Zgadzają się ze stwierdzeniem, że jest on tzw. ,,pierwiastkiem życia”, potrafią poprawnie wskazać, na jakie układy w organizmie wpływa. Gorzej jest z wiedzą na temat objawów ze strony organizmu, związanych z niedoborem magnezu. Zdecydowanie najmniejsza jest świadomość przyczyn niedoboru magnezu. Respondenci wskazywali głównie dość „medialne” przyczyny, o których często się mówi – stres, alkohol, palenie papierosów (!), relatywnie niewielu wskazuje nawozy sztuczne czy kwaśne deszcze, żywność przetworzoną, odchudzanie oraz terapie lekowe.

Co pozytywne, wydaje się jednak, że w sytuacji, w której brak świadomości pewnych czynników jest kwestią zbyt małej edukacji na ten temat, odpowiednie działania społeczne i edukacyjne mogą odwrócić ten trend.

1Wszystkie zaprezentowane dane są estymowane wyłącznie na podstawie raportu z badania.

Data aktualizacji: 06-06-2018

Numer materiału promocyjnego: SAPL.MGP.18.05.0936